Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι μια στενή λωρίδα γης πλάτους 6,3 χιλιομέτρων που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, Από τους αρχαίους χρόνους είχαν γίνει πολλές προσπάθειες  για τη διάνοιξη της Διώρυγας και τελικά αυτή κατασκευάστηκε το 1880-1893. Το έργο ήταν πολύ σημαντικό και πρωτοπόρο για την εποχή του και  διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θαλάσσιες επικοινωνίες.