Η αρχαία Κόρινθος ήταν σημαντική πόλη-κράτος της αρχαίας Πελοποννήσου. κατοικήθηκε από τα νεολιθικά χρόνια (5000-3000 π.Χ.). Η πόλη επέζησε και κατά καιρούς αναπτύχτηκε σε όλες τις ιστορικές περιόδους έως το 1822. Έλεγχε την στρατηγική θέση του Ισθμού και αποτελούσε σημαντικό εμπορικό κόμβο ενώ θεωρούταν και η πλουσιότερη πόλη του αρχαίου κόσμου. Αξίζει να επισκεφτείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο, τον Αρχαιολογικό χώρο, το Ναό του Απόλλωνα και το Κάστρο Ακροκορίνθου.