Οι Μυκήνες ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας. Ήταν το βασίλειο των Ατρειδών και του μυθικού Αγαμέμνονα.  Οι Μυκήνες ήταν ένα από το σημαντικότερο και πλουσιότερο κέντρο του ελληνικού πολιτισμού της ύστερης εποχής του χαλκού στην Ελλάδα, μεταξύ 1600 π.Χ. έως περίπου το 1100 π.Χ. Η οχύρωση, φτιαγμένη από τεράστιους ογκόλιθους (Κυκλώπεια τείχη) καθώς και τα ανάκτορα, διατηρούνται έως σήμερα σε εξαιρετική κατάσταση. Στον Αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, υπάρχει το Αρχαιολογικό Μουσείο, οι βασιλικοί τάφοι , ο Θησαυρός του Ατρέως (Τάφος του Αγαμέμνονα), ο Τάφος της Κλυταιμνήστρας, η εντυπωσιακή πύλη  των Λεόντων.